Contact
Contact

Bijdevaate Makelaardij

Grachtweg 23

4301 KJ Zierikzee

0111-453400

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur Zaterdag en avonden op afspraak

Grachtweg 23, Zierikzee

info@bijdevaatemakelaardij.nl

+31657692112

Whatsapp

+31657692112

Monumenten woningen

Bijdevaate Makelaardij heeft een voorliefde voor authentiek en monumentaal vastgoed. Onder deze specialisatie vormen (rijks)monumenten een belangrijke groep. Zowel in ons actuele aanbod als in ons archief ontdekt u vele (rijks)monumenten.

Wilt u een (rijks)monument verkopen, aankopen of laten taxeren? Neem dan contact op met Bijdevaate Makelaardij.

Zierikzee

Meer weten over het (ver)kopen van een monumentale woning?

Tips verkoop/aankoop monument

Een monumentaal huis dat te koop staat mag vaak rekenen op veel interesse. Monumenten zijn meestal markante -grote of kleinere- en aansprekende woningen op bijzondere plekken. Maar vaak roept de monumentale status ook veel vragen op. Over rechten en plichten bijvoorbeeld, wat kan en mag er eigenlijk met zo’n pand? Ook het kostenaspect is vaak een belangrijk vraagstuk, want de monumentale status maakt restauratie en onderhoud kostbaar. Maakt u daarom slim gebruik van de beschikbare informatie en de financieringsmogelijkheden.

Wij helpen u graag op weg.

1. Om welk soort monument gaat het?

Voor rijksmonumenten gelden ander regelingen en voorwaarden dan voor bijvoorbeeld gemeentelijke- en andere monumenten. U kunt in het monumentenregister controleren of het pand een rijksmonument is. Gemeentelijke en provinciale monumenten worden vastgelegd door de desbetreffende lokale overheidsinstantie. Deze lijsten zijn digitaal en lokaal te raadplegen.

2. Rijksmonument en de fiscus

De fiscale aftrekmogelijkheden voor bijvoorbeeld onderhoudskosten zijn per 1 januari 2019 vervangen voor de instandhoudingssubsidie.

3. Restauratie of groot onderhoud?

Voor restauratie en (groot) onderhoud zijn er aantrekkelijke regelingen(hypotheken) beschikbaar bij het Restauratiefonds, zoals de Restauratiefonds-hypotheek en de Monumenten-hypotheek.

4. Energielabel en duurzaamheid

Het energielabel is bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument (nog) niet verplicht. Vaak willen eigenaren toch investeren in verduurzaming. In een monument zijn niet alle maatregelen mogelijk, maar als er rekening wordt gehouden met de monumentale waarden is er nog steeds veel mogelijk.

5. De restauratiewijzer helpt

De gratis Restauratiewijzer is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) monumenteneigenaren met een restauratiebehoefte. Eigenaren kunnen onder andere gebruikmaken van een uitgebreid stappenplan, handige checklists, informatie en deskundige hulp.

6. Wat mag ik veranderen aan een monument

Als u met respect met de woning en de monumentale waarden omgaat en goed overlegd met betrokken instanties is er vaak meer mogelijk dan u denkt. Meer over de rechten en plichten van een monumenteneigenaar leest u in de informatieve gids Monumentaal Wonen.